Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
για Ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
* Δεν συμπεριλαμβάνονται συνταξ/κές διατάξεις που αφορούν ασφ/νους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από τα ενταχθέντα ταμεία
Εύρεση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων (Συμπληρώστε τα χαρακτηριστικά του είδους της σύνταξης που ενδιαφέρεστε)
Ειδικά Στοιχεία Περίπτωσης (Υποχρεωτική Συμπλήρωση Στοιχείων)
Ημερομηνία Γέννησης*
Έτος Συμπλήρωσης Ημερών Ασφάλισης*
Οδηγίες Χρήσης

O Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος δεν έχει ενημερωθεί με τις αλλαγές του Ν.4336/2015

Υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων: Ημερομηνία Γέννησης, Ημέρες Ασφάλισης και Έτος Συμπλήρωσης Ημερών Ασφάλισης

  • Για Κατηγορία: Σύνταξη Γήρατος οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4500,10000,10500,11100,12000
  • Για Κατηγορία: Σύνταξη Αναπηρίας ή Σύνταξη Θανάτου Ασφαλισμένου οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 1500,4500
  • Για Διατάξεις Μητέρας/Πατέρα/Αναπήρου Συζύγου: Μητέρα/Χήρος Πατ. με ανήλικο ή Μητέρα/Πατέρας με Ανάπηρο ή Σύζυγος Αναπήρου και Υπαγωγή: Πριν 1/1/93 οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 5500,7500
  • Για Διατάξεις Μητέρας/Πατέρα/Αναπήρου Συζύγου: Μητέρα/Χήρος Πατ. με ανήλικο ή Μητέρα/Πατέρας με Ανάπηρο ή Σύζυγος Αναπήρου και Υπαγωγή: Μετά 1/1/93 οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 6000,7500
  • Για Ένδ.Τυφλών/Παραπλήγικών κλπ.: ΝΑΙ οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4050
  • Για Ειδικότητες που συνταξιοδοτούνται με Ειδικό Καθεστώς και Κατηγορία: Σύνταξη Γήρατος οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4050,4500,5000,7500,9000,10500
  • Για Ένδειξη Σύνταξης: Δεύτερη Σύνταξη οι Ημέρες Ασφάλισης πρέπει να είναι οι οριζόμενες από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις 4500,4800,6000,10000,10500,11100,12000
Για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης πατήστε Εδώ