Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε για την ύπαρξη ή μη του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και να καταχωρήσετε αυτά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν.

Εφιστούμε την προσοχή, για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων σας, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην ταυτοποίηση αυτών.


Εισάγετε τον Α.Μ. ΔΙΑΣ (ξεχωριστή εισαγωγή για κάθε σύνταξη, 15 συνεχόμενα ψηφία χωρίς κενά) όπως εμφανίζεται στα τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων

(πατήστε εδώ για βοήθεια) και πατήστε 'Έλεγχος' για την πληροφόρησή σας.

Εάν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε σύνταξη.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
- Όσοι συνταξιούχοι καταχώρησαν Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. έως 7/6/2013 και ώρα 15.20, η σύνταξη μηνός Ιουλίου θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
- Όσοι συνταξιούχοι καταχωρήσουν Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από 7/6/2013 και μετά την 15.20 ώρα, για την είσπραξη της σύνταξης μηνός Ιουλίου θα πρέπει να απευθυνθούν στο πλησιέστερο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων), μετά την επίσημη ημερομηνία πληρωμής συντάξεων μηνός Ιουλίου 2013.

Αρ.Μητρώου ΔΙΑΣ *
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον
Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
οπως εμφανίζεται αριστερά


Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.