Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω TAXISnet
Οδηγίες Χρήσης

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλισμένου

Επιλέξτε:

  • «Εγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία εγγραφής σας. Τα στοιχεία μπορείτε να τα εκτυπώσετε.

  • Με την καταχώρηση των κωδικών πρόσβασης (username και password) που διαθέτει ο σύζυγος ως πιστοποιημένος χρήστης στο TAXIS NET, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης πιστοποίησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ του άλλου συζύγου, χωρίς να απαιτείται προσέλευση σε Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  • «Επανεγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ασφαλισμένου, αλλά έχετε ξεχάσει τον κωδικό χρήστη (username) ή έχετε ξεχάσει το συνθηματικό (password) και τον κλειδάριθμο σας. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτή της επιλογής, «Εγγραφή χρήστη».

  • «Απώλεια Συνθηματικού», επιλέξτε το στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης αλλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας, προκειμένου να αποκτήσετε καινούργιο (προϋποθέτει εισαγωγή του ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ που σας αποδόθηκε ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επιτυχής ολοκλήρωση της πιστοποίησης σας προυποθέτει την απόλυτη ταύτιση των ατομικών σας στοιχέιων που είναι καταχωρημένα στο TAXISnet με αυτών που τηρούνται στο γενικό μητρώο ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.