Πιστοποίηση Οφειλετών
Στοιχεία Λογαριασμού
Στοχεία Οφειλέτη
 • Επιλέξτε Φορέα...
 • Ι.Κ.Α.
 • Ο.Α.Ε.Ε.
 • Τ.Α.Ν.Τ.Π.
 • Τ.Α.Ν.
 • Τ.Σ.Α.Υ.
 • Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
 • Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
 • Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
 • Τ.Σ.Ε.Υ.Π.
 • Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Θ.
 • Τ.Α.Τ.Τ.Α.
 • Ο.Γ.Α.
 • Τ.Ε.Α.Υ.Ν.Τ.Π.
 • Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.
 • Τ.Ε.Α.Π.Ο.Ζ.Ο.
 • Τ.Ε.Α.Χ.
 • Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.
 • Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
 • Τ.Ε.Α.Π.-ΕΡΤΤ
 • Τ.Ε.Α.Α.
 • Τ.Α.Σ.
 • Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
 • Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.
 • Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.
 • Τ.Ε.Α.Ε.Χ.
 • Τ.Ε.Α.Δ.
 • Τ.Ε.Α.Ε.Ι.Γ.Ε.
 • Ε.Λ.Ε.Μ.
 • Κ.Ε.Α.Ν.
 • Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
 • Τ.Ε.Α.Π.-ΔΕΗ
 • Τ.Ε.Α.Π.-ΟΤΕ
 • Τ.Ε.Α.Π.-ΕΛΤΑ
 • Τ.Ε.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
 • Τ.Α.Π.Τ.Π.
 • Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε.
 • Ε.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε.
 • Τ.Υ.Δ.Ε.
 • Τ.Υ.Δ.Α.
 • Τ.Υ.Δ.Π.
 • Τ.Υ.Δ.Θ.
 • Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
 • Τ.Υ.Σ.
 • Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.
 • Τ.Π.Δ.Υ.
 • Τ.Π.Υ.Ν.Π.Δ.Δ.
 • Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
 • Τ.Π.Δ.Κ.Υ.
 • Δ.Ε.Η.
 • Τ.Π.Π.Ι.Λ.Τ.
 • Τ.Π.Π.Ε.Τ.
 • Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε.
 • Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
 • Τ.Α.Ξ.Υ.
 • ΤΑ.Π.Ε.Μ.
 • Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.Α.Ε.
 • Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
 • Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Πληκτρολογήστε τον κωδικό οπτικής επιβεβαίωσης:

Ανανέωση

Οδηγίες Χρήσης

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνετε τον κωδικό (username) και το συνθηματικό (password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος, μαζί με ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία.

Συμπληρώστε υποχρεωτικά τα πεδία με αστερίσκο(*).

 • Κωδικός Χρήστη (username): Πρέπει να αποτελείται από 8-12 λατινικούς χαρακτήρες ή νούμερα.
 • Συνθηματικό (password): Πρέπει να αποτελείται από 8-15 χαρακτήρες και να περιέχει και νούμερα. Όσο μεγαλύτερο συνδυασμό αλφαριθμητικών και ειδικών χαρακτήρων περιέχει το συνθηματικό, τόσο ισχυρότερο και ασφαλέστερο θα είναι
 • .
 • Επιβεβαίωση Συνθηματικού: Συμπληρώστε την ίδια τιμή και στο πεδίο Συνθηματικό.
 • Τα πεδία Αρ. τηλεφώνου, Αρ. κινητού τηλεφώνου και Fax δέχονται 10-ψήφιους αριθμούς (χωρίς κενά και παύλες).
 • Στο πεδίο του Κωδικού Οπτικής Επιβεβαίωσης συμπληρώστε τους χαρακτήρες που διακρίνετε στην εικόνα. Αν για κάποιο λόγο δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενο της οπτικής επιβεβαίωσης πατήστε «Ανανέωση»

Επιλέγοντας Αποθήκευση, οι τιμές που συμπληρώσατε στα πεδία θα ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητα τους. Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής, θα εμφανιστεί το κατάλληλο μήνυμα λάθους που υποδεικνύει τα μη έγκυρα πεδία. Σε περίπτωση επιτυχημένης εισαγωγής, η αίτηση εγγραφής σας θα καταχωρηθεί.

Επιλέγοντας Καθαρισμός, θα καθαρίσουν αυτόματα όλα τα συμπληρωμένα πεδία της φόρμας εγγραφής χρήστη για επανεισαγωγή.

Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Διεργασία σε εξέλιξη