Υπηρεσία Πιστοποίησης Φορέων
Οδηγίες Χρήσης

Καλοσωρίσατε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης Οργανισμών.

Eπιλέξτε Eγγραφή στην περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς στην εφαρμογή. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία της εγγραφής σας. στον e-ΕΦΚΑ, στη Δ/νση Ιατρικής Αξιολόγησης ή σε Τοπική Διεύθυνση στην οποία λειτουργεί Γραμματεία ΚΕΠΑ (περισσότερες πληροφορίες εδώ). Εκεί θα πραγματοποιηθεί έγκριση του αιτήματός σας και θα λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί.

Όταν ολοκληρώσετε το προηγούμενο βήμα πατήστε Ενεργοποίηση προκειμένου να προβείτε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά την Εγγραφή ή την Επανεγγραφή σας χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο που παραλάβατε.

Στην περίπτωση που διαθέτετε ήδη κωδικούς για την ηλεκτρονική υπηρεσία αλλά έχετε χάσει και αυτούς και τον κλειδάριθμό σας, επιλέξτε Επανεγγραφή. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν της αρχικής εγγραφής.

Τέλος έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε Απώλεια Συνθηματικού στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγγραμμένος χρήστης αλλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας και επιθυμείτε να αποκτήσετε καινούργιο (προϋποθέτει εισαγωγή του κλειδαρίθμου σας).

Ως εγεγραμμένοι χρήστες είστε σε θέση να εισάγετε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό σας για να συνδεθείτε στην Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας .

Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.