Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Βήματα Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Καλωσορίσατε στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Πιστοποίησης Φορέων για λήψη Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Στην υπηρεσία πιστοποιούνται μόνο:

  • φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
  • τράπεζες
  • συμβολαιογράφοι

οι οποίοι για τις συναλλαγές τους απαιτούν ασφαλιστική ενημερότητα από τους συναλλασσόμενους.

Η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώνεται σε τρία επιμέρους βήματα:

ΒΗΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Eπιλέξτε Νομικό Πρόσωπο ή Φυσικό Πρόσωπο στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία ως Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία της και να τα προσκομίσετε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα-παράρτημα e-ΕΦΚΑ επιθυμείτε.

ΒΗΜΑ 2ο: ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ – ΠΑΡ/ΜΑ e-ΕΦΚΑ.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των στοιχείων της αίτησης που υποβάλατε ηλεκτρονικά και θα σας αποδοθεί ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση του επόμενου βήματος.

ΒΗΜΑ 3ο: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Επιλέξτε Ενεργοποίηση προκειμένου να προβείτε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά την Εγγραφή σας χρησιμοποιώντας τον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ που παραλάβατε από το e-ΕΦΚΑ.

Επιλέξετε Επανεγγραφή (Φυσικoύ ή Νομικού Προσώπου) στην περίπτωση που είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο αντίστοιχα) αλλά έχετε ξεχάσει είτε τον κωδικό χρήστη σας (username), ή/και το συνθηματικό (password) ή/και τον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ. Η διαδικασία επανεγγραφής είναι η ίδια με αυτή της αρχικής εγγραφής

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στους ήδη πιστοποιημένους συμβολαιογράφους για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω φαξ παρέχεται η δυνατότητα απόδοσης κλειδαρίθμου μέσω της επιλογής Μετάπτωση Συμβολαιογράφων. Ωστόσο, η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού παραμένει η ίδια, όπως αυτή περιγράφεται στο ΒΗΜΑ 3ο: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.