Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λήψης Ασφαλιστικής
Ενημερότητας
Σύνδεση Χρήστη
Οδηγίες Οθόνης

Καταχωρήστε τον Κωδικό Χρήστη και το Συνθηματικό όπως σας έχει αποδοθεί, ή όπως το έχετε μεταβάλλει, με πεζούς ή κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες.

Σας επισημαίνουμε ότι στην ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας πραγματοποιείται αυστηρός έλεγχος στην καταχώρηση των πεζών ή κεφαλαίων χαρακτήρων.