«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Καλοσωρίσατε στην Ηλεκτρονική Καταχώρηση Αίτησης Συμμετοχής Υποψηφίου Παρόχου στο «Πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».

Μέσω της υπηρεσίας αυτής έχετε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο μητρώο παρόχων του πρόγραμματος «Κατ΄ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», καθώς και να παρακολουθήσετε την πορεία της αίτησης σας.

Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.