Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αναζήτησης ΑΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

 Καταχωρήστε τον Αριθμό Μητρώου που αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης
οπως εμφανίζεται αριστερά  • Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μας "Ασφαλιστική Ικανότητα", μπορείτε να ενημερωθείτε εάν διαθέτετε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (Ηλεκτρονική Θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας).
Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Διεργασία σε εξέλιξη