Ασφαλιστική Ικανότητα
Σύνδεση Χρήστη
Πατήστε Εδώ για Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης

Ανανέωση
Εισάγετε εδώ τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης όπως εμφανίζεται επάνω


Οδηγίες Χρήσης

Μέσω της υπηρεσίας αυτής έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το δικαίωμα σας στην Ασφαλιστική Ικανότητα.

Απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader για την εμφάνιση του εκτυπωτικού.

Ειδοποίηση Εφαρμογής
Λήξη Συνεδρίας
Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Διεργασία σε εξέλιξη