Πιστοποίηση Παρόχων
για το Πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
Οδηγίες Χρήσης

Καλωσορίσατε στην Υπηρεσία Πιστοποίησης παρόχων ενταγμένων στο μητρώο παρόχων του Προγράμματος « Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».

Eπιλέξτε Eγγραφή στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία εγγραφής σας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τα εκτυπώσετε και να τα προσκομίσετε στο αρμόδιο για την υπογραφή της σύμβασης υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο υπάγεται η έδρα ή το παράρτημα για το οποίο θα υπογραφεί σύμβαση. Εκεί θα πραγματοποιηθεί έγκριση του αιτήματός σας και θα λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί. Για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας απαιτείται η φυσική παρουσία σας στο αρμόδιο κατά περίπτωση υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πιστοποιεί τα στοιχεία σύμφωνα με αυτά που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου.

Στην θέση 'Στοιχεία Εκπροσώπου' του Ηλεκτρονικού Αιτήματος Εγγραφής για τα νομικά πρόσωπα καταχωρούνται τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου για τις ατομικές επιχειρήσεις καταχωρούνται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.

Σε περίπτωση που ο κλειδάριθμος δεν παραλαμβάνεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ή στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο αυτοπροσώπως, θα πρέπει το άτομο που παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο να προσκομίζει θεωρημένη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Όταν αποδοθεί Κλειδάριθμος από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πατήστε Ενεργοποίηση προκειμένου να προβείτε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά την Εγγραφή ή την Επανεγγραφή σας χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο που παραλάβατε από το αρμόδιο Υποκατάστημα.

Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό χρήστη σας (username) ή έχετε ξεχάσει το συνθηματικό και τον κλειδάριθμό σας, επιλέξτε Επανεγγραφή. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν της αρχικής εγγραφής.

Τέλος έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε Απώλεια Συνθηματικού στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης αλλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας και επιθυμείτε να αποκτήσετε καινούργιο (προϋποθέτει εισαγωγή του κλειδαρίθμου σας).

Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.